Shri Mataji Nimala Devi

Sahaja Yoga

  • SahajaYoga diperkenalkan oleh Ibu Shri Mataji Nirmala Devi sejak tahun 1970 dan telah tersebar ke seluruh penjuru dunia.
  • ¬†
  • Teknik meditasi dari Sahaja Yoga telah memperoleh pengakuan luas di dunia internasional sebagai teknik yang efektif untuk mengurangi stress; meningkatkan kualitas hidup, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun kejiwaan; serta menjaga keseimbangan diri dalam kehidupan sehari-hari.